Forskning

Sprog og kommunikation › Oversættelse og tolkning

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 17 ud af 17Pr. side: 100
 1. Christensen, Tina Paulsen

  Oversættelsesmetoder (Juridisk oversættelse, Maskinstøttet oversættelse), Tolkning, teori (computer-aided translation, court interpreting, human-computer interaction)

  • Dam, Helle Vrønning

   Oversættelsesmetoder (Oversættere i samfundet, Virksomhedsoversættere), Tolkning, teori (Konferencetolkning, Konsekutiv tolkning, Simultantolkning)

   • Engberg, Jan

    Funktionel lingvistik (Frames, Kognitiv lingvistik - sprogvidenskab om forholdet mellem sprogets struktur og den måde vores hjerner fungerer, modalitet, semantik & pragmatik, Vaghed), Oversættelsesmetoder (Fagsprogsoversættelser, Juridisk oversættelse, Tekstgenrer og tekstarter), Videnkommunikation (Ekspertkommunikation, Flersprogsfortolkning, Kognition, Konstruktion af viden, Vidensformidling, Videnstrukturer)

    • Hill-Madsen, Aage

     Oversættelsesmetoder (Intralingval oversættelse)

     • Jørgensen, Steen Bille

      Fransk i verden før og nu (Fransk som kultursprog), Litterære epoker (20. århundredes roman, R. Queneau, G. Perec), Moderne drama (20. og 21. årh.; Eugène Durif), Oversættelsesteori, Poetik, digtning og filosofi (fænomenologisk poetik (L. Jenny)), Tekstteori og -analyse (Stilistik)

      • Kastberg, Peter

       Forskningsformidling (Mediering på tværs af vidensasymmetrier), Oversættelsesmetoder (Oversættelser af tekniske tekster), Undervisningsmetoder (PKM (Personligt Knowledge Management) - Metoder for den enkelte til at opbygge og lære viden), Videnkommunikation (Videnskommunikation)

       • Leroyer, Patrick

        Dansk leksikografi (ordbøger), Fagsprogsforskning, Fransk pragmatik (sprogbrug), Fransk semantik (betydningslære), Fransk sprogtilegnelse, Interkulturel kommunikation (Interkulturelle situationer og interkulturelle datatyper, Turismekommunikation, Turisme informationssystemer), Kommunikation i organisationer, Markedskommunikation, Moderne fransk, Oversættelsesmetoder (Oversættelsessituationer, oversættelsesprofiler, oversættelsesdatatyper), Oversættelsesteori

        • Nisbeth Jensen, Matilde

         Fagsprogsforskning (Medicinsk sprog), Interpersonel kommunikation på internettet (Patient-patientkommunikation), Kommunikationsteori (Sundhedskommunikation), Oversættelsesmetoder (Klarsprog), Oversættelsesteori, Patientadfærd (Patientkommunikation)

         • Petersen, Margrethe

          Engelsk syntaks (sætningsstruktur) (Engelsk grammatik), Oversættelsesmetoder (Sprogpolitik), Testkonstruktion og-teori (Videnskabelig tekstproduktion), Universitetets idé og idéhistorie (Akademiske genrer)

          • Rasmussen, Kirsten Wølch

           Interkulturel kommunikation (Sprogpolitik), Oversættelseskritik (Kvalitetssikring i oversætterbranchen), Oversættelsesteori (Tekstgenrer), Tolkning, teori (Juridisk sprog)

           • Schjoldager, Anne

            Oversættelseskritik (Oversættelseskvalitet), Oversættelsesmetoder (Oversættelse i fremmedsprogsundervisningen, Oversættelse og tekstproduktion, Oversættelsesprocessen, Oversættelsesstrategier), Oversættelsesteori (Oversættelsesteori)

            • Vesterager, Anja Krogsgaard

             Korpuslingvistik (Korpuslingvistik), Oversættelsesmetoder (Genrekonventioner i et oversættelsesperspektiv, Juridisk oversættelse)

             • Zethsen, Karen Korning

              Kulturkontakt (Fagmand-lægmand kommunikation (intralingval oversættelse)), Oversættelsesmetoder (Fagmand-lægmand kommunikation (intralingval oversættelse), Oversættere i samfundet), Oversættelsesteori (Oversættelsesteori), Semantik (betydningslære) (Leksikalsk semantik i et oversættelsesperspektiv)