Samfund og politik › Offentlig ret og erhvervsregulering

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 44 ud af 44Pr. side: 100
 1. Andersen, Paul Krüger

  EU-ret (European Model Company Law), Finansiering i øvrigt (Børs- og kapitalmarkedsret), Selskabsret (Selskabsret)

  • Elsmore, Matthew James

   Det internationale samfund (EU- og WTO-ret, Immaterialret), EU-ret, Ophavsret/Immaterialret (Immaterialret)

   • Hammerum, Camilla

    Straffeproces (Anklageskrifter, Forholdet mellem påtale og dom, Retskraft), Strafferet

    • Hasselbalch, Ole

     Ansættelsesret (Ansættelsesret / individet), Arbejdsret (HR, Kollektiv arbejdsret, Personalejura), Menneskerettigheder (Foreningers retlige forhold, Presseret / medieret, Ytringsfrihed, mødefrihed)

     • Holst, Nicolaj Sivan

      Straffeproces, Strafferet (Forbrydelser mod børn, IT-kriminalitet, Medvirkensansvar, Narkotikakriminalitet, Passivitetsansvar)

      • Jensen, Dennis Ramsdahl

       Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

       • Jensen, Eva Naur

        Socialret (Arveret, Familieret, Værgemål)

        • Jepsen, Anders Strandet

         Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms i nationalt og EU-retligt perspektiv)

         • Madsen, Lasse Lund

          Idrætsjura (Dansk og international sportsret), Menneskerettigheder (EMRK art. 5 og 6), Skattestrafferet, Straffeproces, Strafferet

          • Madsen, Palle Bo

           Aftaleret, Formueret, Konkurrenceret (i Danmark og EU), Markedsret (og markedsføringsret), Ophavsret/Immaterialret (og varemærkeret), Patentret

           • Michelsen, Aage

            Selskabsbeskatning (Selskabsskatteret), Skatteret (Generationsskifteskatteret, International skatteret)

            • Olsen, Birgitte Egelund

             Bæredygtighed (Handel og miljø, Miljø og energi, Vedvarende energi, Virksomheders miljøregulering), Forvaltningsret (Forvaltningsret), Internationale organisationer (Forholdet mellem WTO-ret og EU-ret, Handel og miljø, Internationale miljøaftaler, WTO-ret), Klimalovgivning (Affaldsregulering, Energiafgifter, Klimaregulering), Miljøret (Dansk miljøret, EU-miljøret, International miljøregulering, International miljøret, Miljø og forsyningsvirksomhed, Miljøafgifter), Virksomhedens sociale ansvar (CSR rapportering, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The National Contact Point, OECD Guidelines, Årsregnskabslovens § 99a)

             • Pedersen, Karin H

              EU og Europa (EU-udvidelsen til Central og Østeuropa), Miljøret, Retssociologi (post-kommunistiske lande og nye EU-medlemmer, Retlig regulering i nutidens samfund, Virkninger af retlig regulering), Staters udvikling (Den responsive stat)

              • Sommer, Tine

               Det internationale samfund (Immaterialret, Patent og bioteknologi), EU-ret (EU-ret), Patentret

               • Stensgaard, Henrik

                Skatteret (Indirekte skatter og afgifter, Moms- og afgiftsret)

                • Storgaard, Anette

                 Kriminologi (Fængsler, løsladelse, Minoriteter i fængsler, Resocialisering, Udslusning), Strafferet (Sindssyge, Straffuldbyrdelse, Unge)

                 • Vedsted-Hansen, Jens

                  Demokrati og magt (Grundrettigheder og magtfordeling), EU og Europa (EU-regulering af asyl og indvandring, Europæisk menneskeret), Folkeret (International humanitær ret), Menneskerettigheder, Menneskerettigheder, Udlændingeret