Forskning

Pædagogik, læring og filosofi › Filosofiske skoler og tænkere

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 74 ud af 74Pr. side: 100
 1. Bundgaard, Ana

  Tekstteori og -analyse (Essayteori), Tænkere (José Ortega y Gasset, María Zambrano, Spansk Filosofi i det 20. århundrede), Verdenslitteratur (Den nyere spanske roman (1985-), Elena Garro, Elena Poniatowska, Inés Arredondo, Mexikansk litteratur efter 1968, Mexikansk litteratur i kolonitiden (18. årh.), Rosario Castellanos, Spansk litteratur og kultur)

  • Eriksen, Cecilie

   Etiske og moralske begrundelsesformer, Nyere moralfilosofi og moralkritik, Retsfilosofi (Civil ulydighed, Forholdet mellem etik og ret, Ret og etisk dynamik), Skepticismeproblematikken, Tænkere (Kierkegaard, Løgstrup, Nietzsche, Wittgenstein)

   • Gaardsøe, Roar Rimmen

    Antik filosofi (især Platon og Aristoteles) (Hellenistisk Filosofi), Kritikhistorie (Genreteori, Receptionsæstetik), Litterære epoker (Didaktisk Epik, Hellenismen), Poetik, digtning og filosofi (Litterære Kataloger i antikken), Vidensteorier (Dannelse, mundtlighed og skriftlighed i antikken)

    • Hauberg-Lund, Martin

     Almen psykologi (Carl Gustav Jung, Sigmund Freud og), Analytisk filosofi, Den sproglige vending, Den tyske idealisme, Eksistentialisme, Kritisk teori (Axel Honneth, Jürgen Habermas og, Max Horkheimer,, Theodor Adorno,), Metafysikkritik, Pragmatisme (Charles Sanders Peirce,, John Dewey, William James og), Tænkere (Benedict de Spinoza,, Eugene Thacker, Friedrich Nietzsche,, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,, Gilles Deleuze,, Graham Harman og, Heraklit,, Immanuel Kant,, Martin Heidegger,, Quentin Meillassoux,, Søren Kierkegaard,)

     • Høghøj, Mikkel

      Byhistorie (Velfærd og byrum, Velfærdsbyer,), Byhistorie, Kritisk teori (Retten til byen), Kulturhistorie (Det moderne byrums kulturhistorie), Kulturteori (Den spatiale vending,, Governmentality,, Kritisk kulturgeografi,, Materielle kulturstudier), Samfund og borger (Socialt medborgerskab), Velfærd

      • Ifversen, Jan

       Civilisationskritik (fra Rousseau og frem) (barbarisme, civilisationsbegrebets historie), Demokrati og borgere, Demokratiteorier, Globalisering (transnationale bevægelser), Identitet (europæisk identitet), Ideologi og holdning (europæiske ideologier), Korpuslingvistik (diskursanalyse), Kultur og samfund, Kulturbegrebet, Kulturmøde (Europa og de andre, teorier om kulturmøder), Mentalitetshistorie (Europabegrebets historie), National- og velfærdsstatens idéhistorie, Nationalisme (nationalismens begrebshistorie), Politisk historie (Det europæiske demokratis historie), Strukturalisme (diskursteori), Tænkere (Claude Lefort)

       • Krejsler, John B.

        De pædagogiske idéers og institutioners historie, Nyere fransk filosofi (Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Michel Foucault), Uddannelsespolitik og uddannelsesøkonomi (læreruddannelse, skole, daginstitutioner, universitetsreform, transnational policy (OECD, EU, Bologna Processen, IEA)), Videnskab som social konstruktion (epistemologi, evidens-diskurs)

        • Laursen, Henning Høgh

         Humanioras og humanvidenskabernes idé- og videnskabshistorie (arkæologiens videnskabsteori, materiel kultur,kognition og natur), Humanistisk videnskabsteori (kultur - identitet/diversitet), Middelalderfilosofi (fra antik til højskolastik til tidlig moderne filo), Vidensteorier (viden, læring og skriftlighed i middelalderen)

         • Laustsen, Carsten Bagge

          Ideologi og holdning (Politiske ideologier og ideologianalyse), Konflikt (Terror og terrorbekæmpelse), Kritisk teori (Poststrukturalisme), Magt og politik (Magtens politiske teori), Religion og politik (Religion og sikkerhedspolitik), Vold (Vold i krig)

          • Linderoth, Jens

           20. århundrede (Johannes Aagaard, Martin Heidegger), Hermeneutik (fortolkningsfilosofi), Metafysikkritik (Martin Heidegger)

           • Lund, Jacob

            Billedkunst (Auschwitz-repræsentation, Christian Boltanski, Holocaust-repræsentation, Kunst og etik, Shoah-repræsentation, Vidnesbyrd), Fænomenologi, Kulturelle udtryksformer (erindringskultur og -politik, identitetsdannelse, kunstneriske vidnesbyrd, mindesmærker), Kunstteori og -historie, Litteratur, Moderne æstetik (fra Baumgarten og frem), Poetik, digtning og filosofi (Litteratur og etik, Maurice Blanchot, Primo Levi, Roland Barthes, Samuel Beckett), Sprogfilosofi (sprog, tegn og billeder), Strukturalisme (Poststrukturalisme), Tænkere (Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Jacques Rancière, Jean-François Lyotard, Michel Foucault), Udsigelsesteori (Émile Benveniste), Videnskabsteori, Æstetikteori og -historie

            • Mozaffari, Mehdi

             Filosofiske skoler og tænkere, Det internationale samfund (Globalisering og civilisationer), Islam (Islam og islamisme, Shiisme), Sikkerhed (Global terrorisme, Islamisme, Mellemøstens nye geopolitik)

             • Møller, Maria Louise Odgaard

              20. århundrede (K.E. Løgstrup), Bibelens receptionshistorie, Den sproglige vending (Paul Ricoeur), Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (K. E. Løgstrup, Metafysik, Religionsfilosofi), Hermeneutik (fortolkningsfilosofi), Jesus (Den historiske Jesus, anden jagt på den historiske Jesus, Den tyske Jesus-forskning), Kristendom, Ny Testamente

              • Pedersen, Elisabeth Skou

               Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (Edward S. Casey , Krops- og stedsfænomenologi, Maurice Merleau-Ponty), Globalisering, Kulturgeografi (Doreen Massey, Litterær geografi, Litterær og kunstnerisk kartografi, Nigel Thrift, Relationel geografi), Litterære epoker (20. århundrede, 21. århundrede, Jules Romains, Katrine Marie Guldager, Modernisme, Peer Hultberg, Virginia Woolf, William Faulkner), Tekstteori og -analyse (Geokritik, Litteratur og rum)

               • Pedersen, Jonas Gejl

                Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden), Historisk metode og forskningsteknik, Identitet (Ontologisk sikkerhed), Nationalisme (National identitet, Nationsdannelse), Samfundsvidenskabelig videnskabsteori, Sikkerhed (Militære interventioner, Ruslands udenrigs- og sikkerhedspolitik, Strategisk kultur, Udenrigspolitisk analyse, Udenrigspolitiske kriser, Ukrainekrisen), Videnskab som social konstruktion

                • Pedersen, Kurt Møller

                 Naturvidenskabelig videnskabsteori (Matematikkens videnskabsteori, videnskabelig realisme, videnskabelige revolutioner), Naturvidenskabernes idé- og videnskabshistorie (Fysikhistorie; Astronomihistorie; Matematikhistori), Naturvidenskabernes og matematikkens filosofi (Videnskabelig realisme, Videnskabelige revolutioner), Naturvidenskabernes og matematikkens historie (Astronomihistorie, Fysikhistorie, Matematikhistorie), Naturvidenskabernes teori og filosofi (Videnskabelig realisme, Videnskabelige revolutioner), Tænkere (Karl Popper; Thomas S. Kuhn; Imre Lakatos, Michel Foucault)

                 • Pedersen, Thomas

                  Filosofiske skoler og tænkere, Baltikum, Demokrati og magt, Det internationale samfund (liberal culturalisme, Teorien om kooperativt hegemoni), EU og Europa (Europæisk identitet, EU´s internationale rolle, EU´s udvidelse generelt), Forskning i forskning, Forskning og samfund, Frankrig, Kulturhistorie (filosofi, idehistorie, romantikken), Nordamerika, Politisk og økonomisk filosofi og idéhistorie, Rusland, Storbritannien, Tyskland, Æstetik og kunstfilosofi

                  • Rabjerg, Bjørn

                   19. århundrede (Søren Kierkegaard), 20. århundrede (K.E. Løgstrup), Empirisme (David Hume, John Locke), Erkendelsens sikkerhed (Begrundelsesproblemet), Etiske og moralske begrundelsesformer (Begrundelsesproblemet), Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (Fænomenologi og begrundelse, K.E. Løgstrups fænomenologi), Hermeneutik (fortolkningsfilosofi) (Forholdet mellem hermeneutik og fænomenologi), Metafysikkritik (K.E. Løgstrups metafysik), Rationalisme (Descartes, Spinoza), Tænkere (K.E. Løgstrup)

                   • Rønkilde, Jette Bendixen

                    19. århundrede (N.F.S. Grundtvig), Dogmer og trosbekendelser, Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden), Kristendom (Krop og teologi), Liturgi (Ekklesiologi, Gudstjenestens teologi, Liturgisk teologi), Mellemkirkeligt arbejde, Religion og kognition (Embodied mind - embodiment teorier), Ritualer (Caroline Humphrey & James Laidlaw, Catherine Bell)

                    • Schiølin, Kasper

                     Aktuel historiefilosofi og samtidsdiagnostik (coproductionism,, Sociotechnical Imaginaries,, STS,, Teknologi og ideologi,, Teknologikritik), Sociotekniske perspektiver på arbejde, ledelse og teknologi (Artificial Intelligence , Filantropi, Normativitet og teknologi, Perfection through technology, The Fourth Industrial Revolution,), Teknologifilosofi og -historie (Den eksperimentelle videnskabs fremkomst , Teknologipessimisme,), Tekstteori og -analyse (Litterære repræsentationer af teknologi), Tysk filosofi i det 20. århundrede (Ernst Jünger, Martin Heidegger,), Tænkere (Arnold Gehlen,, Arthur Schopenhauer,, Botho Strauß,, Bruno Latour,, Friedrich Nietzsche,, José Ortega y Gasset,, Oswald Spengler,, Thomas Mann), Universitetets idé og idéhistorie (Kedsomhed,, Teknologi og dannelse,, Teknologiforståelse,, Åndshistorie,)

                     • Schleicher, Marianne

                      Feministisk filosofi (Judith Butler, Julia Kristeva), Hebraisk, Jiddisch, Jødedom (Hasidisme, Jødisk mystik, Kabbalah, Midrash, Moderne jødedom, Rabbinsk jødedom, Tidlig jødedom), Kanon (Helligteksters funktion, Kanoniseringsprocessen), Køn (Køn, kønsroller og seksualitet i religiøs kontekst), Mystik og spiritualitet (Psykologiske tilgange til mystik)

                      • Sencindiver, Susan Yi

                       Identitet, Kritikhistorie, Litterære epoker (engelsksproget litteratur i det 19. og 20. århundrede, gotik), Poetik, digtning og filosofi, Tekstteori og -analyse, Tænkere (Jacques Lacan, Luce Irigaray)

                       • Tafdrup, Oliver

                        Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas), It og medier (Brugen af teknologi i undervisning, E-læring, Online education), Teknologifilosofi (Humanoid Robots, Menneske-teknologi relationer, Postphenomenology, Teknologi i et filosofisk antropologisk perspektiv), Teknologifilosofi og -historie (Teknologi og videnskab, Teknologifilosofi i et historisk perspektiv), Videnskabs- og teknologistudier (Fremtidsteknologi, Technological Imaginaries, Teknologi og politik, Teknologiforståelse)

                        • von Eggers, Nicolai

                         Demokrati og magt, Ideologi og holdning, Kritisk teori, Politisk historie, Stat og suverænitet, Tænkere (Giorgio Agamben, Marx og marxisme, Michel Foucault, Moderne fransk filosofi, Politisk ontologi, Slavoj Žižek)