Pædagogik, læring og filosofi › Erkendelsesteori

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 26 ud af 26Pr. side: 100
 1. Eriksen, Cecilie

  Etiske og moralske begrundelsesformer, Nyere moralfilosofi og moralkritik, Retsfilosofi (Civil ulydighed, Forholdet mellem etik og ret, Ret og etisk dynamik), Skepticismeproblematikken, Tænkere (Kierkegaard, Løgstrup, Nietzsche, Wittgenstein)

  • Hauberg-Lund, Martin

   Almen psykologi (Carl Gustav Jung, Sigmund Freud og), Analytisk filosofi, Den sproglige vending, Den tyske idealisme, Eksistentialisme, Kritisk teori (Axel Honneth, Jürgen Habermas og, Max Horkheimer,, Theodor Adorno,), Metafysikkritik, Pragmatisme (Charles Sanders Peirce,, John Dewey, William James og), Tænkere (Benedict de Spinoza,, Eugene Thacker, Friedrich Nietzsche,, Georg Wilhelm Friedrich Hegel,, Gilles Deleuze,, Graham Harman og, Heraklit,, Immanuel Kant,, Martin Heidegger,, Quentin Meillassoux,, Søren Kierkegaard,)

   • Rabjerg, Bjørn

    19. århundrede (Søren Kierkegaard), 20. århundrede (K.E. Løgstrup), Empirisme (David Hume, John Locke), Erkendelsens sikkerhed (Begrundelsesproblemet), Etiske og moralske begrundelsesformer (Begrundelsesproblemet), Fænomenologi (filosofi om det, der fremtræder for bevidstheden) (Fænomenologi og begrundelse, K.E. Løgstrups fænomenologi), Hermeneutik (fortolkningsfilosofi) (Forholdet mellem hermeneutik og fænomenologi), Metafysikkritik (K.E. Løgstrups metafysik), Rationalisme (Descartes, Spinoza), Tænkere (K.E. Løgstrup)