Forskning

Historie og arkæologi › Nyere tid, Danmark

Tilbage til søgning

Begræns yderligere ved at vælge et eller flere af følgende emneord...

1 - 26 ud af 26Pr. side: 100
 1. Bonderup, Gerda

  Kulturhistorie (de "kloge" folk, sundhedsopfattelse, sygdomsbehandling,), Kulturmøde (forebyggelse, læger - befolkning - patienter, vaccination), Politisk historie (uformelle strukturer under enevælden), Socialhistorie (den sene enevældes håndtering indenfor sundhedsvæs, epidemier som kolera, kopper og syfilis, samfundet og epidemier,, sociale kriser)

  • Brædder, Anne

   Kulturhistorie (2. verdenskrig, Erindringshistorie,, Fortidsbrugere, Historiebrug; , Historiekultur; , Kulturarv, Museumsformidling i praksis, Re-enactment; ), Kønshistorie (Arbejderkvinder, Femø kvindelejr; , Rødstrømpebevægelsen; ), Politisk historie (Arbejderbevægelsens historie; , Kulturhistorie)

   • Böss/Bøss, Michael

    Arktis, Australien, Borgerdeltagelse, Canada, Demokratibegrebet (Demokratiets teori og historie), Globalisering, Holdning og politik (Moderne politik), Identitet, Kulturmøde, Nationalisme, Samfund og borger (Medborgerskab, Medborgerskabsteori, multikulturalisme, republikanisme), Samtid, Europa (Dansk politik), Storbritannien

    • Grand, Karina Lykke

     Billedkunst (1750-1900), Danmark og Norden (nationale identiteter, regionale identiteter, samlingshistorie, transnationale identiteter), Guldalder (danske kunstnere, nationalromantikken, romantikken, guldalderens historie, begrebskonstruktion og socialitet, tidens opfindelser og synskultur, turismens opkomst), Institutionskultur (institutionsanalyse, kontraktstyring, museumsmarkedsføring, kulturpolitik, styreredskaber, kuratering, digital formidling, museumsdrift, Kulturstyrelsen, strategiske samarbejder), Museer (historie, indretning, arkitektur, funktioner) (lovgivning, museumsinstitutionens historie)

     • Holmqvist, Silke

      Etnicitet (Arbejdsmigration i 1970erne), Hverdagsliv, Kulturhistorie (Emotionsteori og, Følelsesgeografi, Følelseshistorie,), Kulturmøde (Migration og indvandring), Kulturteori (Humangeografi,, Materialitets-studier, Spatialitetsteori og), National- og velfærdsstatens idéhistorie (Velfærd og byrum 1963-1983)

      • Høghøj, Mikkel

       Byhistorie (Velfærd og byrum, Velfærdsbyer,), Byhistorie, Kritisk teori (Retten til byen), Kulturhistorie (Det moderne byrums kulturhistorie), Kulturteori (Den spatiale vending,, Governmentality,, Kritisk kulturgeografi,, Materielle kulturstudier), Samfund og borger (Socialt medborgerskab), Velfærd

       • Jensen, Mette Frisk

        Nyere tid, Danmark (dansk forvaltningshistorie 1660 - 1900,, dansk korruptionshistorie,, korruptionsbekæmpelse)

        • Koefoed, Nina Javette

         Hierarki og status, Kulturhistorie, Kulturmøde, Køn (seksualitet, ægteskab), Kønshistorie, Magt og politik (kvinder og politik), Politisk historie (enevælde, Statsdannelse og social modstand)

         • Larner, Anette

          Kulturhistorie, Socialhistorie (Fængselshistorie, henrettelse, Kriminalitet, Kønshistorie, Magt, straf og ret i 1700tallet, oplysningstiden, parricide, retshistorie, Socialhistorie)

          • Nyegaard, Niels

           Kønshistorie (Homoseksualitet, , Intersektionaliteter, Maskulinitetsstudier, , Quuer-teori, ), Politisk historie (Klasse, , Medborgerskab, , Nationalisme.)

           • Olesen, Simon Mølholm

            Danmark og omverdenen (FN, Kolonisering, Rigsfællesskabet), Imperier og kolonier (Kulturmøder, Magt, Materiel kultur og identitet,, Michel Foucault, Seksualitet, Økohistorie), Kulturhistorie (Ideologikritik, Kønshistorie, Magtforhold, Narrativer), Mentalitetshistorie (Erindringskultur, Identitet)

            • Rasmussen, Carsten Porskrog

             Kulturhistorie (fyrster, herregårde), Land og by (adel, godser, landbrugshistorie), Landbrug (godser), Politisk historie (enevælde, sønderjyllands historie), Renæssancen, Danmark, Økonomisk historie (adel, godser, landbrugshistorie)

             • Selmer, Bodil

              Antropologisk teorihistorie (arv, arveret, familie, retsantropologi), Arveret, Familie (arv ), Kulturhistorie (Biografi, Fyrvæsen, Redningsvæsen), Kvalitative metoder (Biografi)

              • Skydsgaard, Morten Arnika

               Kulturhistorie (dansk lægevidenskab, 19. årh., sygdomsbegrebet, 19. årh.), Medicinhistorie (dansk lægevidenskab, 19. årh., sygdomsbegrebet, 19. årh.)