Jakob Ladegaard

Lektor

Jakob Ladegaard

Forskningsinteresser

Min forskning omhandler især litteraturens, filmens og den æstetiske teoris forhold til politisk historie og filosofi. Min ph.d.-afhandling (tildelt Aarhus Universitets forskningsfonds ph.d.-pris i 2011) fokuserede på demokratiforståelser hos de romantiske forfattere Friedrich Hölderlin, William Wordsworth og Victor Hugo i tiden omkring Den franske revolution. Afhandlingen blev i 2013 udgivet i forkortet og omskrevet bogform med titlen Bogen og folket – Den romantiske litteraturs politik. Mit efterfølgende post.doc.-forskningsprojekt angik vestlige fremstillinger i litteratur og film af Østeuropa efter Murens fald. Dette projekt har blandt andet udmøntet sig i artikler om filmiske repræsentationer af grænser og migration mellem Øst- og Vesteuropa samt om frontier-mytologiens genkomst i ny amerikansk litteratur om Østeuropa. Jeg arbejder pt. på et bogprojekt om litteratur, slaveri og økonomi i det 16. og 17. århundredes England.

Vis alle (66) »

ID: 111805