Eva Mortensen

Videnskabelig assistent

Eva Mortensen

Pt. har jeg fokus på Gerasa, Palmyra og det sydvestlige Lilleasien. Jeg arbejder især med redaktionelle opgaver, digitale arkiver, gamle rejseberetninger, konference- og udstillingsorganisering og forskningsformidling.

I mit ph.d.-projekt, Narratives and memories in the cityscape: Encountering heroes in cities of south-western Asia Minor at the onset of Roman rule (afsluttet i juni 2016), fokuserede jeg på, hvorledes heroer blev anvendt i bybilledet i joniske og kariske byer, da disse blev en del af det romerske rige. Erindringen om fortiden såvel som forventningerne for fremtiden var med til at skabe hver bys identitet, og dette kommer til udtryk i bybilledet. I dette samspil var byernes heroer vigtige. Heroerne udgjorde essentielle byggesten af byernes fortid og identitet; de grundlagde, herskede, kæmpede for og opnåede prestige for deres byer – de var altså helte fra fortiden men samtidig også helte for fremtiden, og derfor blev de ofte repræsenteret prominente steder i bybilledet. Projektet kombinerer arkæologiske, literære og epigrafiske kilder til at belyse heroernes tilstedeværelse i forskellige byer. Særlig vigtigt er det, at både traditionelle heroer og ’nye’ velgører-heroer betragtes sammen, idet begge typer af heroer spillede en stor rolle i en identitetsskabende proces for byerne og i indbyggernes kollektive bevidsthed og erindring.

Vis alle (23) »

Vis alle (42) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 21854766