Inge S. Fomsgaard

PhD, Lektor

Inge S. Fomsgaard
Se relationer på Aarhus Universitet

Profil

Mit forskningsområde omhandler kemiske stoffer (små molekyler), der forekommer i landbrugsplanterne eller i landbrugsmiljøet. Jeg har opbygget og er team leader for Team Naturstofkemi og Miljøkemi (se under "Yderligere information"). Mit team forsker i a) landbrugsplanternes naturlige kemiske stoffer, der kan have effekter både som alternative plantebeskyttelsesmidler og som sundhedsfremmende stoffer, b) pesticiders skæbne i miljøet samt c) agricultural og environmental metabolomics. 

Min forskning vedrørende landbrugsplanternes naturstoffer omhandler stoffernes forekomst i planterne under varierende dyrkningsforhold og stresspåvirkninger; udskillelsen af stofferne fra landbrugsplanterne, stoffernes omsætning, binding og udvaskning i jordmiljøet; deres effekt på jordens mikrobielle miljø; optagelse og metabolisering i mennesker og dyr; sundhedsfremmende effekter; isolering og strukturopklaring. Vi arbejder med naturstoffer i kornsorterne hvede, rug og majs, bælgplanter (kløver), kartofler og den tropiske landbrugsafgrøde amarant og bruger state-of-the-art masse spektrometri (LC-MSMS, LC-MSQTRAP, LC-TOF, GC-TOF og LC-MS-DAD).

Vi har i Team Naturstofkemi og Miljøkemi opbygget en stærk specialisering indenfor benzoxazinoidernes kemi (kvantititativ analyse, metabolisering, strukturopklaring, effekter, syntese, isolering). Benzoxazinoiderne er en gruppe af naturstoffer der forekommer i de fleste kornsorter og nogle få tokimbladede planter. Benzoxazinoiderne er små molekyler med biologiske effekter, der gør at de kan være forsvarsstoffer for de planter der producerer dem; sundhedsfremmende stoffer for dyr og mennesker der indtager dem via føden; og af interesse som rent medicinske stoffer. Benzoxazinoiderne var centrale  i FATEALLCHEM projektet (FP5, www.fateallchem.dk 2001-2004) og i  BREAD AND BREAKFAST (www.breadandbreakfast.nu 2009-2014). Aktuelt er benzoxazinoiderne fokuspunktet i projekterne RyeproC (www.ryeproc.dk), BENZEX (http://www.eracaps.org/joint-calls/era-caps-funded-projects/era-caps-first-call-%E2%80%93-2012/biosynthesis-transport-and-exudation ) og “Bioactive secondary metabolites in wheat – a hitherto underexploited resistance mechanism against Fusarium Head Blight infection and the biosynthesis of mycotoxins”. 

Min forskning foregår i et bredt interdisciplinært samarbejde med: læger, agronomer, biologer, patologer, molekylærbiologer, veterinærer, ukrudtsforskere, mikrobiologer, statistikere. 

 NYT! Læs om (og køb) vores nye fuldkornskogebog her.

Aktuel projektdeltagelse eller -ledelse

 

Clever plant roots design their associated microbiome to prevent disease. What are the mechanisms behind? - The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2016-2019. Workpackage leader. Supervisor for PhD student Kourosh Hooshmand

Root-protected grass. - Green Development and Demonstration Programme. 2015-2019. Work package leader.

Pyretroids in private homes. - Danish Environmental Protection Agency. 2015-2018. Work package leader

Organic cotton for Employment, Growth and Environment. - Ministry of Foreign Affairs. 2015-2019. Work package leader. Supervisor for PhD student Innocent Eclou

BENZEX. Biosynthesis, transport and exudation of 1,4-benzoxazin-3-ones as determinants of plant biotic action. - ERA-CAPS, 2014-2017. Work package leader. Supervisor for postdoc Hans Albert Pedersen

Bioactive secondary metabolites in wheat – a hitherto underexploited resistance mechanism against Fusarium Head Blight infection and the biosynthesis of mycotoxins. Supervisor - Individual postdoc project Thomas Etzerodt,The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2013-2017.

RyeproC. Whole grain rye as a functional food for suppression of prostate cancer –elucidating the role of benzoxazinoids and other bioactive constituents. -The Danish Council for Independent Research | Technology and Production Sciences, 2013-2017. Project leader. Supervisor for postdoc Stine Krogh Steffensen

Metagenomic and metabolomic aspects of organic nitrogen uptake by plants – how is organic nitrogen acquisition influenced by microorganisms in rhizosphere? - Postdoc project Weronika Graj 2016-2017. Supervisor

Characterization of conjugates and bound residues of azoxystrobin metabolism in lettuce - PhD project Maheswor Dev Gautam 2014-2017. Supervisor.

Wheat suppressive effects of rye, wheat and triticale. PhD project Anthe Reiss 2014-2017. Co-supervisor.

Arming honeybees with nature's pharmacy. - Individual postdoc project Nanna Hjort Vidkjær. The Danish Council for Independent Research – Technology and Production, 2016-2019. Supervisor.

 

Specialeprojekter

Jeg tilbyder specialeemner på områder der vedrører vore kurser eller aktuelle eksternt finansierende projekter. Vejledning foregår i samarbejde med mine postdocs og PhD studerende.  

 

Kursusledelse:

Kommentarer fra deltagere i vores 2016 Hands-on LC-MSMS kursus

“I was very happy to learn the LCMS in practice. Having to analyze my own samples made me more engaged. Very dedicated tutors.”

“The course schedule was planned very well and let us to use the course period very efficiently”

“Of course the practical exercise were extremely rewarding. I also really liked the two guest

lectures by the guys from Sciex and Phenomenex”

“Help from individual tutoring was very rewarding”ID: 6702