DPU

Ida Wentzel Winther

Cand.mag, PhD, Lektor

Ida Wentzel Winther
Se relationer på Aarhus Universitet

I 2017 og 2018 er jeg  projekrleder for et mindre projekt finiancieret af EGV (Ensomme gamles værn)  - et studie af syns- og høresvækkelses betydning for det sociale liv i alderdommen. Det er i forbindelse med et post. doc projekt til Jon Dag Rasmussen. Projektet laves i samarbejde med Christine Swane fra EGV.

Film- og forskningsprojektet Family and Freinds blev skudt i gang i januar 2015, og det har indtil videre resulteret i filmen "Matup Tunuani" (2015). denne kan bl..a ses via min hjemmeside under KULT. Her er tale om et projekt ,der sætter fokus på hvordan unge gymnasieelever i Grønland håndterer det at skulle flytte langt væk hjemmfra for at gå på gymnasiet, og her bo på kollegium. For nogle er det fint, for andre er det en stor udfordring. Projektet fokuserer på hvordan deres hverdag er, hvilke startegier de benytter, hvordan de får støtte fra familie og venner. og ikke mindst hvordan uddannelse næsten er blevet til magi. Projektet er financieret af GUX og selvstyret. Filmen "Matup Tunuani" sætter fokus på forandring, håb, savn og støtte – og om at finde balancen mellem på samme tid at holde fast og give slip. I filmen gives et portræt af en kollegiegang i den grønlandske by, Sisimiut. Her er en flok unge flyttet langt væk fra det, de kender, og de skal nu selv få både dagligdagen til at fungere og livet til at give mening.

Projekt er hovedsaglig udført af Rune Bundgaard og Martin Svinkløv. Erik Mortensen var filmisk konsulent, og jeg fungerede som akademisk sparringspartner og deltog i 1. mdr. feltarbejde primært hos familierne.  Pt. er Rune og jeg ved at færdiggøre en artikel "Forskudte erfaringer og forskudte analyser" - om transission og bevægelse på baggrund af materialet til det internationale tidsskrft Mobilities. 

I sensommeren 2015 blev min lille film "Vi får en lufter - skolereformen set i børnehøjde" færdig. Den kan bl.a. ses via min hjemmeside under KULT (se forrest på denne hjemmeside). Har skrevet en artikel til "Unge pædagoger" (UP) marts 2016), der tog udgangspunkt i  den mindre undersøgelse som jeg lavede i  november-januar 2014-2015, og som dannede baggrund for filmen. Her observerede og interviewede ca. 80 elever fra 7 forskellige skoler. De gik på 4-8 årgang. Jeg har været interesseret i, hvordan elever oplever og mærker skolereformen. Hvad de har hørt om den, hvad de tror detn er for noget, og hvor de ser den henne ca. 100 dage efter den såkaldte 'udrulning'. Den foreligger bl.a.  blogteksten "Vi får lige en lufter" på "Folkeskolestafetten" på blogsiden Denoffentlig.dk.

Min mangeårige forskningsinteresse i hjem har bl.a. betydet, at jeg i efteråret 2014 var konsulent ved udstillingen "Og hvor har du så hjemme?" (2014-2015), på Statens Museum fior Kunst (SMK). Ud over at sparre med folkene bag udstillingen, indgik flere af mine lydoptagelser fra forskellige hjem i en sansevæg. derefter har jeg været konsulent på udstillingen og her foretaget et følgeforskningsprojekt sammen med lederen af Børneudstllingen Marianne G. Bargeman.

Ultimo 2014 afsluttede vi forskningsprojektet "Bevægelige søskende", som var baseret på en bevilling fra Egmontfonden (3. millioner). Dette projekt handler om søskendeskab, og hvordan de mange former for bevægelge søskenderelationer udfoldes i dag (biologiske og sociale søskende). I projektet er vi tre seniorforskere (Eva Gulløv, Charlotte Palludan og undertegnede, som også er projektleder) og derud over en ph.d stipendiat Mads M Rehder.

for aktiviteter og publikationer se:  http://edu.au.dk/forskning/projekter/afsluttede-projekter/bevaegelige-soeskendeskaber/

I 2011 gennemførte jeg et filmet feltarbejde på Christiansø, hvor fokus var sat på børnens hverdagsliv på en lille klippeø. Boede på øen i foråret 2011. det er tale om en videreførsel af min interesse i hverdagslivs- og materialitetsstudier. Ind til videre foreligger filmen: Childrens's Everyday life at Chritiansø - an ethnograpic film" (2012). Kan ses via min hjemmeside under KULT. Der udover artiklerne: "Children's everyday lives (re)constructed as variable sets of field bodies", i Nordic Studies in Education (2013), og "Forskerens fornemmelse for øen - en kropslig indvævet forskningspraksis", i bogen Visuelle tilgange og metoder i tværfaglige pædagogiske studier (2013).   

Ellers trækker mit efterhånden mangeårige arbejde om hjem og hjemlighed stadig mange veksler. Bogen "Hjemlighed" der i flere år har været udsolgt fra forlaget kom i 2013 som e-bog (Århus universitets forlag). Jeg arbejder også på et på et mindre projekt om 'lyd i hjem' eller 'hjemme lyde', hvor jeg har optaget lyd i en række huse (hjem). Og forsøger at finde ud af hvordan denne sans (det lydlige) kan bidarge til min forskning udi hjemforståelser. Detteprojekt er bl.a. blevet brugt i teatergruppen Hotel proformas forestilling "Ellen".

På baggrund af mit feltarbejde blandt pendlere i og uden for Danmark, skriver jeg fortsat på flere ting. 1) Om pendling og forbudte følelser. 2) Om hjemliggørelsesstrategier, 3) om de metoder der anvendes når man følger folk der lever i konstant bevægelse, hvorved feltet hele tiden flytter sig. Derudeover har jeg arbejdet med mobile medier (mobil telefoner) og deres betydning i de sociale rum - primært børns hverdagsliv. Det har afsæt i det afsluttede forskningsprojekt "Hvor går grænsen? Højspændingsæstetik og etisk kvalitet i den aktuelle mediekultur 2005-08", ledet af Anne Jerslev (støttet af FKK i samarbejde med Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet). I dette projekt stod jeg for et delprojekt med titlen: "Grænser for påhed?", som for det første satter forkus på store børns måder at være 'på' gennem mobiltelefonen. For det andet hvordan man kan 'private den' i det offentlige rum. Jeg har i den forbindelse skrevet om unge og mobiltelefoni, lydbobler og ipod kultur.

Ph.d-vejledning:

Hovedvejleder for Mads Middelboe Rheder (2012-2015) - Om søskende om deres sociale interaktioner

Hovedvejleder for Unni Knutstad (2011-2014) - Kundskabsambitioner i sygeplejeuddannelsen

Bi-vejleder for Jon Dag Rasmussen (AAU) 

Bi-vejleder for Naja Dahlstrup Mogensen (AU) 

  

 Adjunktvejleder:

Jakob Krause Jensen (2009)

Lisa Rosén Rasmussen (2013-2014)

Karen Ida Dannesboe (2016-17) 

 

Specialevejleder: Har ikke tal på det - men vel mellem-60-70 stk. 

 

Fra 2015-2017 var jeg uddnnelseskoordinator for henholdsvis Pædagogisk Antropologi og AEG'en.

Jeg underviser primært på Pædagogisk Antropologi's kandidatuddannelse. Har i flere år været modulkoordinator for det store nye modul 1 "Begreber, analyser og metoder i pædagogisk antropologi", hvor jeg også har undervist. Har i mange år været koordinator og tovholder for det tidligere modul 1 "Metode og perspektiver på det pædagogiske antropologisk felt" (fra 2007 og frem). Har i flere år også undervist i metode (modulet feltstudie).

Siden 2005 har jeg været med til at få en etnografisk film session op at køre, hvilket er særdeles interessant i forhold til at ville gøre den visuelle tilgang mere anvendt på området.

Jeg har mange års undervisningserfaring: Fra jeg blev kandidat i 1995 og frem på henholdsvis Litteraturvidenskab (KU), hvor jeg i flere år underviste i det store oversigtsfag 'Moderne kultur', som er en tour de force fra ca. 1850 frem til i dag (med nedslag inden for litteratur, arkitektur, design, film, fotografi og så selvfølgelig modernitetsteori). Og bagefter som seminarielærer, hvor jeg underviste i sociologi, kulturhistorie og dansk.

Forskningsophold:

* 2014: Travel Grant fra 'Nordic Network for Digital Visuality' (NNDV). Ansøgt sammen med Perle Møhl, Trond Waage og Bente Sundsvold. De to sidstnævnte er ansat på Ytomsø Universitet og vil være værter med opholdet og seminaret. Ansøgt efteråret 2013. Planlagt til juni 2014.

* 2014/2013: Travel Grant fra 'Nordic Network for Digital Visuality' (NNDV). Ansøgt sammen med Jette Kofoed i efteråret 2012, men først 'indløst' i marts 2014.Seminar på Media Lab Prado  hos professor  Amparo Lasén  

* 2014/2013. Erasmus mobilitesstipendium. Ansøgt i foråret 2013 sammen med Jette Kofoed. Fået i sommeren 2013, men først 'indløst' i marts 2014. Seminar på Media Lab Prado  hos professor  Amparo Lasén 

* 2012:  Erasmus mobilitetsstipendium til Tromsø Universitet  (afdeling for visuel kultur) 2010.

* 2001: Efteråret 2001: Visiting Scholar vedUniversity of California - Berkeley.

 

Profil

Fra august 2017 er jeg afdelingsleder på Pædagogisk antropologi. dette optager det meste af min arbejdstid, men jeg er selvfølgelig fortsat optaget af hverdagslivets almindelige små elementer, de små sprækker og alt det som ikke taget sig ud af så meget.

Jeg er optaget af lyd og materialitet, og arbejder med disse elementer i mine empirisk studier. Desuden er jeg primus motor i at få integreret visuel antropologi på instiutttet (både i undervisningen og som forskningsmetodik), og vi holder bl.a. en række etnografiske film sessioner.

Er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet (1995) med hovedfag i Moderne kultur og bifag i kultursociologi. Ph.d. fra DPU i 2004, derefter adjunkt samme sted, og fra slutningen af 2007 ansat som lektor. Er tilknyttet 'Enheden for børn og unge forskning' på  afsnitte Pædagogisk antropologi, Institut for uddannelse og Pædagogik (IUP).

 

Vis alle (77) »

Vis alle (16) »

Vis alle (125) »

Vis alle (6) »

Seneste aktiviteter og konferencer

ID: 32128761