Hanne Damgaard Poulsen

Seniorforsker

Hanne Damgaard Poulsen

Profil

 • Mineralomsætning, behov og udnyttelse hos husdyr
 • Mineralernes ernæringsmæssige betydning for produktion, sundhed og kvalitet
 • Forbedring af husdyrenes udnyttelse af mineraler
 • Samspil mellem mineralerne
 • Mineralernes samspil med andre næringsstoffer, ANF m.v.
 • Analyser for mineraler, fytase, fytat m.m.
 • Myndighedsberedskab vedr. næringsstofferne N, P, K, Cu, Zn mv.

Aktuelle projekter:

 • Forbedring af husdyrs fosforudnyttelse
 • Fastlæggelse af husdyrs fosforbehov
 • Fastlæggelse af fosfors fordøjelighed in vivo og in vitro
 • Zinks betydning for smågrises trivsel og sundhed
 • Zinks tilgængelighed
 • Næringsstofbalancer
 • Normtal for husdyrgødningens indhold af N, P og K samt volumen
 • Husdyrgødningens indhold af næringsstoffer på landsplan
 • Vandmiljøplan III

Den mest anvendte metode i mit arbejde er Ussing kammer teknikken, som er et in vitro system, hvori man kan studere transporten af næringsstoffer over et stykke tarmepitel fra f.eks. en gris. Tarmepitelet sættes op i Ussing kamrene kort tid efter, at grisen er blevet slagtet. I Ussing kamrene omgives epitelet af en væske med næringssalte, konstant tilførsel af ilt og konstant temperatur på 38 °C. Herved holdes epitelet i live i nogle timer efter, at det er taget ud af dyret. I denne periode kan man på forskellig vis undersøge absorption og sekretion af diverse ioner og næringstoffer over epitelet.

Vis alle (352) »

Vis alle (151) »

ID: 2422