Anette Vandsø

ph.d., Postdoc

Anette Vandsø

 

 

Siden efteråret 2016 har jeg arbejdet på forskningsprojektet The Garden. RECONFIGURING NATURE. Her forsker jeg i, hvordan de måder vi gennem tiderne har formgivet naturen i kunst, design, mad og haver afspejler hvem vi er; vores verdensopfattelser og kulturelle selvidentiet og selvfølgelig også, hvad det siger om vores grundlæggende forhold til naturen. Mit forskningsprojekt tager udgangspunkt i samtidsæstetikken og de tanker om 'den antropocæne epoke' som præger både naturvidenskaben, filsofien og kunsten. 

Jeg er ansat i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og ARoS Aarhus kunstmuseum og er tilknyttet udstillingen The Garden; the End of Time, the Beginning of Times. Jeg har bl.a. været redaktør på den peer-reviewede del af kataloget til udstillingen

Jeg har senest været inviteret taler på seminariet "Museums in the Anthropocene", AU.

 

 Tidligere projekter

"En Verden i Lyd" er et post doc projekt støttet af FKKs særlige Sapere Aude Eliteforsk-program. Projektet undersøger, hvordan lydteknologier spiller ind i vores kulturelle billeddannelser og narrativer med fokus på lydkunst.

Jeg har blandt andet forsket i, hvordan et lydværk som Jacob Kirkegaards 4 Rooms bidrager til vores forståelse af Tjernobyl-ulykken, og hvordan japansk lydkunst tematiserer vores digitale kultur, herunder det forhold at vores Iphones og computere, potentielt set, kan bruges til at aflytte os. Jeg har også skrevet om  klimaeværker, der giver os nye forståelser af den verdensomspændende klimakrise vi står midt i, og om  hvordan NASA's lydoptagelser giver os nye forestillinger om det ydre rum.

Jeg har grundlagt Det Nordiske Netværk for Forskning i Lydkunst og arrangeret den internationale konference Sound Art Matters 1-4 juni, 2016. Se omtale af projektet her: http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forsker-i-lydkunst-modtager-27-millioner-kr/

Jeg har blandt andet været gæsteforsker på Sound Studies Lab, HUmboldt Universitet, Berlin. 

 

"Musik og udsigelse"  I mit ph.d-projekt, som var støttet af det Frie Forskningsråd, undersøgte jeg avantgardekunstens og den nyere kompositionsmusiks forhold til værkbegrebet. Musik er her både et "værk" i traditionelt forstand og en handling. Det kan læse om i min bog "Musik som værk og handling", 2016. Jeg har især forsket i komponister/kunstnere som John Cage, Alvin Lucier, Pierre Boulez, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Simon Steen Andersen, Margereth Leng Tan, Juliana Hodkinson.

 

Vis alle (36) »

Vis alle (53) »

ID: 1615