Anette Vandsø

ph.d.

Anette Vandsø

Min forskning koncentrerer sig særligt om vores samtids og samtidskunstens brug af teknologier og medier.

I mit ph.d-projekt undersøgte jeg avantgardekunstens forhold til værkbegrebet og især den måde avantgarderne tydeliggør det kommunikative (udsigelsen) det materielle og mediale niveau i værkhandlingen. Jeg arbejder tværdiscplininært med inddragelese recetpionæstetik, narratologi, semiotik, udsigelsesteori, teorier om rum og steders ideologiske niveau etc. 

I mit post projekt forsker jeg i samtidskunst og især i den rolle som teknologier og medier spiller i værkerne. Jeg forsker især i hvordan samtidskunstens værker bruger teknologier til at 'tale om' eller undersøge emner i samtidskulturen -f.eks. den digitale kultur eller klimaforandringer. Kort sagt: hvordan kan et samtidskuntværk være med at til at give os et nyt sprog om klimaforandringer? Eller om Tjernobyl-ulykken? Eller om det faktum at vores Iohones og computere, potentielt set, konstant kan lytte til alt vi gør.  En del af projektet består derfor i at udvikle på selve mediebegrebet, herunder begreber som intermedialitet og medialitet. 

Et delmål for mit post doc projekt har været at skabe internationele forskningsnetværk: Det Nordiske Netværk for Forskning i Lydkunst og den internationale konference Sound Art Matters 1-4 juni, 2016. 


se omtale af mit post doc projekt her: 
http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forsker-i-lydkunst-modtager-27-millioner-kr/

Vis alle (29) »

Vis alle (48) »

ID: 1615