Anette Vandsø

ph.d.

Anette Vandsø

Min forskning koncentrerer sig særligt om vores samtids brug af lyd som et æstetisk, kommunikativt medie.

I mit ph.d-projekt var jeg særligt optaget af, hvorledes nyere udviklinger i musikfeltet, særligt 1950'erne og 1960'ernes avantgarde, presser det konventionelle værkbegreb og fordrer at vi udvikler nye koncepter til at forstå og beskrive musik. Som særlig kvalitet diskuterer min ph.d. begrebet "udsigelse" i forhold til musik. Dermed introducerer jeg til et begreb som har haft en ekstrem stor betydning for de andre kunstvidenskabelige discipliner, men som endnu er forholdvist ukendt i musikforskningen.

I mit post projekt undersøger jeg de nye måder, hvorpå lyd anvendes som et kommunikativt æstetisk medie uden dog at være musik. Her ser jeg især på den såkaldte 'lydkunst' og den måde, hvorpå den – via lyd – italesætter eller handler om aktuelle samfundmæssige problemstillinger. Projektet er særligt orienteret omkring de problemstilinger der knytter sig til lydkunstens forhold til "medier" i ordets bredeste forstand. Lydkunsten har dels en hyppig og udtalt brug af teknologiske medier, men er samtidig karakteriseret ved at være en udpræget "intermedial" kunstart, der blander eksisterende kunstmedier, og er dertil også ofte interdisciplinær i sit udtryk idet der integreres metoder og teknikker fra natur- eller socialvidenskaberne. For at kunne analysere lydkunstens værker må vi kunne tale kvalificeret om deres brug af medier og vi må derfor kunne arbejde med meget forskellige mediebegreber (f.eks. både medie- og kulturvidenskabernes mediebegreb). En del af projektet består derfor i at udvikle på selve mediebegrebet, herunder begreber som intermedialitet og medialitet. 

Projektet har derudover et mål om at få de forskellige forskningsmiljøer inden for lydkunstforskningen til at mødes: Dels gennem et nordisk netværk for lydkunststudier og dels gennem en større international konference i 2014/2015. 


se omtale af mit post doc projekt her: 
http://dac.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/forsker-i-lydkunst-modtager-27-millioner-kr/

Vis alle (24) »

Vis alle (46) »

ID: 1615