Den demokratiske offentlighed – udfordringer og perspektiver (Ekstern organisation)

Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af forskningsnetværk

Se relationer på Aarhus Universitet

Mads P. Sørensen - Medlem

Der er en solid tradition for at betragte den offentlige samtale som demokratiets livsnerve. Det er her, den folkelige meningsdannelse finder sted, og det er her, de valgte politikere skal kunne begrunde og forsvare deres forvaltning af magten. I dag forekommer den offentlige samtale imidlertid at være udfordret på forskellig vis af fænomener som spin, professionalisering af politikken, kommercialisering af medierne, ulighed i adgang til deltagelse m.m. Ligeledes træffes politisk betydningsfulde beslutninger ofte i sammenhænge, som offentligheden savner indsigt i – fx professionelle netværk, globalt agerende virksomheder, EU-systemet mv. Projektet vil foretage en tværfaglig analyse af disse udfordringer med henblik på at kortlægge deres karakter og rækkevidde. I forlængelse heraf skal det undersøges, på hvilke måder den offentlige samtale kan styrkes som faktor i den politiske beslutningsproces.

Body type: AU Ideas pilot center
20122016

Ekstern organisation

NavnDen demokratiske offentlighed – udfordringer og perspektiver

ID: 43894791